Wyposażony sezon 2 [2DVD]

Drugi sezon tej przebojowej serii ukazuje dalsze perypetie rozwiedzionego trenera Dreckera w jego poszukiwaniach najlepszego sposobu na zadowolenie wszystkich klientek. W tym sezonie jego dwie rywalizujand#261;ce wspólniczki stajand#261; twarzand#261; w twarz w komicznej walce o to, której uda siand#281; zwiand#281;kszyand#263; niezwykand#322;y potencjaand#322; Raya.