Paterson Powiększalnik na negatyw 24x36, 60x60 wyposażony w obiektyw 50 mm

Paterson - uniwersalny rozszerzalnik kondensorowy do zwiększeń z negatywów 35 mm, a także 6x6. Rozszerzalnik pozwala na realizowanie odbitek w dodatku na papierze zmienno-kontrastowym po zaimplementowaniu filtrów typu multigrade, rozszerzalnik zaopatrzony w obiektyw 50 mm do negatywu 35 mm, a także żarówkę 75 W.