Came Karta dodatkowa do sprzężenia dwóch szlabanów wyposażonych w enkoder

Karta dodatkowa do sprzężenia dwóch szlabanów wyposażonych w enkoder